0,00 $

Tel.: +48 604143011, Fax: +48 12 2595690

Acta Militaria Mediaevalia, vol. XII

45,00 $

Default Title
Description: softcover, 296 pp. (30x21cm) figs.
Condition: new
Weight: 1250g.

 
Acta Militaria Mediaevalia, vol. XII, Krakow 2016


Studia i materiały - Studies and materials
Martin Husar
Find of the early medieval thrusting pole arms from watery locations of the Carpathian Basin
Znaleziska wczesnośredniowiecznej broni drzewcowej ze środowiska wodnego na terenie Kotliny Karpackiej
Władymir I. Kułakow
Prusisian derivatvies of Scandinavian military equipment
Pruskie naśladownictwa skandynawskich militariów
Paulius Bugys
A study of lamellar armour plates from the Lower Castle of Vilnius
Studia nad zbrojnikami pancerza lamelkowego z Dolnego Zamku w Wilnie
Felix Biermann, Normen Posselt
The embattled castle - archaeological examples form the Late Middle Ages in Northeast Germany
Oblężone warownie - archeologiczne przykłady późnośredniowieczne z północno-wschodnich Niemiec
Matthias Goll
Medieval helmets from the Eastern Balkans and the Aegean Sea
Średniowieczne hełmy ze wschodnich Bałkanów i basenu Morza Egejskiego
Miroslav Hutka
Sallet helmets in Slovakia
Salady na Słowacji
Marek Florek
Broń na średniowiecznych nagrobkach tzw. "stećci" z Bałkanów. Wstęp do problematyki
Weapon depictions on "stećci", Balkan medieval tombstones. An introduction
Komunikaty - Announcements
Monika Bajka, Marek Florek, Piotr N. Kotowicz
Pochówek z czekanem z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska na Wzgórzu Miejskim w Sandomierzu
Grave with a battle axe discovered on the Early Medieval cemetery on Town Hill in Sandomierz
Arkadiusz Michalak, Kinga Zamelska-Monczak
Czy XII-wieczny ciężarek z poroża z Santoka jest elementem kiścienia?
Is a 12 th-century antler weight from Santok an element of war flail (kisten)?
Irakli Bakradze
A rare type of flanged mace in the collection of the Georgian National Museum in Tbilisi
Rzadki typ buzdyganu ze zbiorów Gruzińskiego Muzeum Narodowego w Tbilisi
Mamuka Tsurtsumia
Once more about the Wawel helmet
Raz jeszcze o hełmie wawelskim
Artur Ginter, Arkadiusz Przybyłok
Wybrane militaria z badań archeologicznych na zamku w Muszynie w 2013 roku
Selected elements of weaponry discovered during the archaeological excavations of the castle in Muszyna in 2013
Odkrycia - Discoveries
Piotr Kotowicz
Ostroga płytkowo-nitowa z Trepczy koło Sanoka
A spur with the plate-shaped ends form Trepcza near Sanok
Piotr Kotowicz, Łukasz Miechowicz
Wczesnośredniowieczne żelaźce topora z Trzcińca, pow. Opole Lubeskie
An early medieval axe head from Trzciniec, Opole Lubelskie distr
Radosław Liwoch
Groty bełtów spod zamku z Czorsztynie i z zamku Tenczyn w Rudnie
Bold heads from castle in Czorsztyn surroundingd and castle Tenczyn in Rudno
Radosław Liwoch
Dwusieczny kord z nieznanej miejscowości
Double-edged falchion of unknown provenance
Krzysztof Gorczyca, Michał Górny
Dwie głowice mieczy w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie
Two sword pommels in the collectiom of Muzeum Okręgowe in Konin
Piotr Strzyż, Olgierd Ławrynowicz
"Łódzki" kord z wysoką głowicą
Falchion with elongated pommel from the Łódź collection
Kronika - Chronicle
Jiri Kosta, Jiri Hosek "Early Medieval Swords from Mikulcice", "Studien zum Burgwall von Mikulcice"10, "Spisy Archeologickeho ustavu AV CR Brno" 42, Archeologicky ustav Akademie ved Ceske republiky, Brno, v.v.i, 2014, ISBN 978-80-86023-58-8, ISSN 1804-1345, pp. 339 (Paweł Kucypera)
Toporów ci u nas dostatek. Kilka uwag o "Toporach średniowiecznych z ziem polskich. Katalog źródeł", Rzeszów 2014, pióra Piotra N. Kotowicza (Witold Świętosławski)
Norbert Gossler (18.05.1967 - 13.04.2015) (Christoph Jahn)
Profesor Zdzisław Żygulski jun. (1921-2015) (Jerzy. T. Petrus)
Glosa do występowania buław na obszarze dzisiejszej Bułgarii. Uwagi na marginesie książki Stoyana Popova "The maces from the present Bulgarian lands (10th-17th c.AD). Vatevi collection", Sofia: IVRAI, 2015, ISBN: 978-954-9388-63-3, ss. 438 (Arkadiusz Michalak)
Gergely Csiky "Avar-Age Polearms and Edged Weapons. Classification, Typology, Chronology and Technology", "East Central and Eastern Europe in die Middle Ages 450-1450", vol. 32, Brill, Leiden-Boston 2015, 529 pp. (Ivan Bugarski)
First international Conference on the Military History of the Mediterranean Sea, Fatih University, 25-28 June 2015 (Raffalel D`Amato)