0,00 $

Tel.: +48 604143011, Fax: +48 12 2595690

Acta Militaria Mediaevalia, vol. XIII

45,00 $

Default Title
Description: softcover, 214 pp. (30x21cm) figs.
Condition: new
Weight: 925g.

 
Acta Militaria Mediaevalia, vol. XIII, Krakow 2017


Mikko Moilanen
Illiterate imitations and qualified commodities: letter-like marks in Finnish early medieval sword blades
Nieudolne imitacje i towary luksusowe: literopodobne znaki na fińskich wczesnośredniowiecznych głowniach mieczowych
Deyan Rabovyanov, Stanimir Dimitrov
Western European armour from medieval Bulgaria (12th-15th centuries)
Zachodnioeuropejskie uzbrojenie ochronne z terenu średniowiecznej Bułgarii (XII-XV wiek)
Piotr Strzyż
Militaria z zamku Wołek na Górnym Śląsku
Weaponry finds from Wołek Castle in Upper Silesia
David Vích
Projectile head finds from Zítkov Castle near Choceň
Pociski broni strzelczej z zamku Zítkov koło Choceňa
Evgeny Shinakov, Stoyan Popov, Andrey Fedosov
An archaeological assemblage with a Spangenhelm from South-West Russia
Archeologiczny zespół z hełmem żebrowym (Spangenhelm) z południowo-zachodniej Rosji
Vladimir I. Kulakov
Four-leaved fittings of Northern Sambia (10th-11th centuries)
Czterolistne okucia z północnej Sambii (X-XI wiek)
Arkadiusz Michalak, Stanisław Sinkowski
An Ottonian spur from the Early Medieval cemetery in Santok in Western Poland
Ostroga ottońska z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Santoku w Polsce Zachodniej
Volodymyr Petehyrych
Bronze mace head from the neighborhood of annalistic Zvenyhorod
Brązowa głowica buławy z okolic latopisowego Dźwinogrodu
Radosław Liwoch
Militaria z połowieckiego cmentarzyska w Rosawie (wybór)
Military items from Cuman cemetery in Rosava (the selection)
Arkadiusz Michalak, Ryszard Kaźmierczak, Paweł Kucypera, Jacek Niegowski
A fourteenth-century baselard from Lake Ostrowite in Northern Poland
XIV-wieczny basilard z jeziora Ostrowite w północnej Polsce
Jakub Nawrot, Agata Kucia
Orzech kuszy i grot bełtu z Krakowa
Crossbow nut and bolt head from Cracow