0,00 $

Tel.: +48 604143011, Fax: +48 12 2595690

Series Byzantina, Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art, Volume II

15,00 $

Default Title
ISBN: 83-88973-97-5
Description: softcover, 267 pp. (24x16,5), b&w phots.
Condition: new
Weight: 450g.

 


Series Byzantina, Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art, Volume II, Warsaw 2004


Wstęp
Barbara Dąb-Kalinowska – Warsztat historyka sztuki i źródła
Ks. Michał Janocha – Słowo a obraz. Źródła literackie do dziejów estetyki i sztuki bizantyńskiej
Ks. Józef Naumowicz – Posąg Chrystusa z Paneas w źródłach patrystycznych i bizantyńskich
Piotr Łukasz Grotowski – Konstantynopol w oczach Haruna ibn Jahja i Dobryni Jędrzejkowicza – kilka uwag o wartości relacji przybyszów odwiedzających stolicę Cesarstwa
Tamara Sztyma – Wpływ tradycji żydowskiej w sztuce wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej
Sławomir Skrzyniarz – Domniemany podręcznik malarski Ulpiosa (Elpiosa) Rzymianina
Bożena Mierzejewska – Parresia i moc wstawiennictwa świętych. Przedstawienia wiernych ze świętymi patronami w malarstwie nubijskim
Romuald Biskupski – Ikona Zaśnięcia matki Boskiej z końca XV wieku w cerkwi w Andrzejówce
Mirosław P. Kruk – Hymnograf Stefan czy hymnograf Teofan. Problem identyfikacji pieśniopiewcy w ikonach zachodnioruskich
Anna Sienkiewicz-Bartoszuk – Przedstawienia św. Onufrego na ziemiach polskich
Aleksandra Sulikowska-Gąska – Objawienie Świętej Trójcy jako temat żywotów i ikon św. Aleksandra Swirskiego. Na marginesie „polityki” religijnej metropolity Makarego w XVI wieku
Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska – Źródła historiograficzne do badań rosyjskich ikon maryjnych
Krystyna Mart – Phoenix Jakuba Suszy źródłem do badań ikonografii Matki Bożej Chełmskiej
Andrzej Gil – Źródła kultu ikony Matki Boskiej chełmskiej. Z dziejów religijności w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej
Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew – Zdobnictwo elementarzy tłoczonych cyrylicą w XVI-XVIII wieku z oficyn Wielkiego Księstwa Litewskiego
Agnieszka Zagrajek – Rękopiśmienny greckokatolicki Irmologion z końca XVII w. jako przykład kultury pogranicza chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Analiza ikonograficzna
Agnieszka Gronek – Temat świętej Weroniki w XVII-wiecznym ukraińskim malarstwie ikonowym
Roman Zilinko – Przyczynek do ikonografii cyklów niedziel Pięćdziesiątnicy w ukraińskich ikonostasach drugiej połowy XVII – pierwszej połowy XVIII wieku