0,00 $

Tel.: +48 604143011, Fax: +48 12 2595690

Studia Judaica vol. 2/2004

22,99 $

Default Title

Description: 385 pages,
Condition: very good
Weight: 300g.

 

 

 

 

 

Studia Judaica vol. 2/2004, Polskie Towarzystwo Studiow Zydowskich, Krakow 2004

A. Kwasniewski: Przeszlosc - terazniejszosc - przyszlosc
J. Chmiel: Archeologia vs Biblia
P. Briks: Bclsaida w Biblii i w najnowszych badaniach archeologicznych
I. Skupinska-Levset; Swiatynia typu fenickicgo w Betsaidzie
P. Nowogorski: Protosynagoga w Betsaidzie
K. Zielinski: Polski i zydowski ruch robotniczy w Krolestwie Polskim w latach 1 wojny swiatowej
J. Lisck: Fascynacja czy strach?
K. Pilarczyk: Hebrew Printing Houses in Poland against the Background of their History in the World
G. Kouts: The First Hebrew Newspapers in Europe
R. Marcinkowski: Luigi Chiarini (1789-1832)-an Anti-Judaistic Reforme of Judaism
D. Engel: Some Observations on Recent Polish Writing about Polish Jewry during the Holocaust
ARTYKULY DYSKUSYJNE
S. Buryla: Antyjudaizm czy antysemityzm?
A. Kapiszcwski: Controversial Reports on the Situation of Jews in Poland in the Aftermath of World War I
ZRODLA
R. Marcinkowski: P61swie.to wcdhig przekazu Miszny
A. Kusmirek: SeJ'er Elijahu - zydowska Apokalipsa Eliasza
M. Wodzihski: Legal Berka Sonnenberga
P. Nyk: Die Vorsteilung vom cnd/.cillichen Krieg in Israel (gewaiilte Texte aus der ausgchenden Epochc des zwcitcn Tempcls mit Kommentar)
PRO MEMORIA
K. Pilarczyk: Dora Kacnelson (19 IV 1921 - 1 VII 2003)
S. Piajkowski: Adam Pcnkalla (17 XI 1944-24 VII 2003)
T. Sikora: Andrzcj Wierciiiski (22 IV 1930-8 XII 2003)
SPRAWOZDANIA
Z. Solakicwicz - Ncsv Perspectives of Hasidism in Poland. The international colloquium Wroclaw, August 23-24.2004
ARTYKUL RECENZYJNY
M. Piela: Dwujezyczne wydanie Piecioksiegu
RECENZJE
K. Pilarczyk - Polski slownik judaistyczny. Dzieje, kultura. religia, ludzie, autorzy: N. Alcksiun [i in.]; oprac. Z. Borzymihska i R. Zebrowski, t. 1-2, Warszawa: Proszynski i S-ka, 2003
W. Caban - Marcin Wodzinski, Oswiecenie zydowskie w Krolestwie Polskim wobec chasydyzmu. Dzieje pewnej idei, Warszawa: Wydawnictwo Cyklady, 2003
W. Wierzbienicc - Shimon R e d l i c h, Razem i osobno. Polacy. Zydzi, Ukraincy
w Brzezanach 1919-1945, Sejny: Wydawnictwo Pogranicze 2002
R. Zebrowski - Zydowska mozaika polityczna w Polsce 1917-1927. Wybor dokumentow, wybor i oprac. Czeslaw Brzoza, Krakow: Ksiegarnia Akademicka, 2003
P. Nowogorski- Izabclla Rcjduch-Samkowa, Jan Samek, Dawna sztukzydowska w Polsce, Warszawa, Wydawnictwa Artysryczne i Filmowe; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002
K. Migori - Krzysztof Pilarczyk, Leksykon drukarzy ksiag hebrajskich w Polsce z bibliografici polono-judaikow wjejzykach zydowskich (XVI-XVIII wiek), Krakow, Wydawnictwo Antykwa 2004
W. Caban - Krzysztof A. Makowski. Sila mitu. tydzi wPoznanskiem wdobie zaborow w pismiennictwie historycznym, Poznan, Wydawnictwo Poznanskie,2004
T. Gijsowski- Waclaw Wierzbieniec, Zydzi w wojewodztwiehvowskim wokre-sie miedzywojennym. Zagadnienia demograficzne i spoieczne, Rzeszow 2003
POLEMIKI
C. Brzoza - Kilka uwag do recenzji Rafala Zebrowskiego