0,00 $

Tel.: +48 604143011, Fax: +48 12 2595690

Acta Militaria Mediaevalia, vol. XI

45,00 $

Default Title
Description: softcover, 272 pp. (30x21cm) figs.
Condition: new
Weight: 1150g.

 
Acta Militaria Mediaevalia, vol. XI, Krakow 2015


STUDIA I MATERIAŁY – STUDIES AND MATERIALS
Georgios Kardaras
The nomadic art of war. The case of the Avars / Sztuka wojenna koczowników. Przypadek Awarów
Raffaele D’Amato
Old and new evidence on the East-Roman helmets from the 9th to the 12th centuries / Stare i nowe źródła do dziejów wschodniorzymskich hełmów z IX-XII wieku
KOMUNIKATY – ANNOUNCEMENTS
Mamuka Tsurtsumia
Medieval Sword and Sabre from the Georgian National Museum / Średniowieczny miecz i szabla z kolekcji Gruzińskiego Muzeum Narodowego
Marcin Engel
Wczesnośredniowieczny trzewik pochwy miecza z miejscowości Stulichy, pow. Węgorzewski / Early Medieval Sword Scabbard Chape from Stulichy, Węgorzewo district
Keith A. Dowen
An Early Medieval Sword in the Wallace Collection / Wczesnośredniowieczny miecz ze zbiorów Wallace Collection
Radosław Liwoch
Militaria ze Starego Żmigrodu / Military Artefacts from Stary Żmigród
Agnieszka Naleźny
Ostroga rycerska z zamku krzyżackiego w Radzyniu Chełmińskim / A Knightly Spur from the Teutonic Castle in Radzyń Chełmiński
Petr Žákovský
Medieval Awl-Pike from Žeranovice in Moravia / Średniowieczne szydło z Žeranovic na Morawach
Marcin Adamiak, Radosław Zdaniewicz
Żelazna szabla ze zbiorów Muzeum w Gliwicach / Iron Sabre from the collection of Museum in Gliwice
Alan Williams, David Edge
Three ‘grotesque’ helmet visors in the Wallace Collection / Trzy groteskowe zasłony hełmów z Wallace Collection
ODKRYCIA – DISCOVERIES
Piotr N. Kotowicz, Robert Fedyk
Wczesnośredniowieczny trzewik pochwy miecza z okolic Sanoka / Early Medieval Sword Scabbard Chape from the surrounding of Sanok
Piotr Strzyż, Jacek Ziętek
Okucie pochwy miecza z Przybyszyc / Sword Scabbard Chape from Przybyszyce
Radosław Liwoch
Topór z Prywitowa w obwodzie żytomierskim na Ukrainie / Axehead from Pryvitov in Zhytomyr province, Ukraine
Marek Florek
Wczesnośredniowieczny rogowy grot strzały ze Wzgórza Zamkowego w Sandomierzu / Early Medieval Horn Arrowhead from Castle Hill in Sandomierz
Olgierd Ławrynowicz, Wojciech Wasiak
Nowo odkryty miecz z Łowicza / Newly discovered Sword from Łowicz
Olgierd Ławrynowicz, Piotr Strzyż
Późnośredniowieczny kord z Siarzewa koło Ciechocinka / Late Mediaval Falchion from Siarzewo nearly Ciechocinek.
Marek Florek
Średniowieczny topór z Sandomierza / Medieval Axehead from Sandomierz
Marek Florek
Żelazny grot strzały z Górek Klimontowskich, pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie / An Iron Arrowhead from Górki Klimontowskie, Sandomierz distr., Świętokrzyskie Voivodeship
KRONIKA – CHRONICLE
Obituary – prof. PhDr. Radomír Pleiner, DrSc., FSA (26.04.1929 – 13.01.2015) (Jiří Hošek, Paweł Kucypera, Peter Crew)
Miecze Wikingów. Nowa monografia skandynawskiego oręża pióra Fedira Androŝuka (Andrzej Janowski)
Piotr Strzyż, „Broń palna w Europie Środkowej w XIV-XV w.” (“Firearms in Central Europe in the 14th-15th c.”).
Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami (Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences.
Centre for Research on Old Technologies). Łódź 2014, pp. 415 including 119 tables, CD with catalogues and maps (Grzegorz Żabiński)
Piotr Chlebowicz, „Ręczna broń palna w średniowieczu (badania eksperymentalne)” (Piotr Strzyż )
Lech Marek, „Europejski styl. Militaria z Elbląga i okolic”, Wrocław 2014, 217 ss. (Olgierd Ławrynowicz)
Nowa monografia militariów średniowiecznych z terenu Bośni i Hercegowiny (Andrzej Janowski)
Equites stipendiarii. A review of the book by Tadeusz Grabarczyk „Jazda zaciężna Królestwa Polskiego w XV wieku” (“Mercenary Cavalry of the Kingdom of Poland in the 15th c.”), Blue Note, Łódź 2015, pp. 308, illustrations, maps (Aleksander Bołdyrew)