0,00 $

Tel.: +48 604143011, Fax: +48 12 2595690

Acta Militaria Mediaevalia, vol. XV

45,00 $

Default Title
Description: softcover, 184 pp. (30x21cm) figs.
Condition: new
Weight: 770g.

 
Acta Militaria Mediaevalia, vol. XV, Krakow 2019STUDIA I MATERIAŁY - STUDIES AND MATERIALS
Raffaele D'Amato, Veronika Pflaum - Two suites of lamellar armour from Kranj (Carnium), Slovenia, in the light of archeological analogies, written sources and contemporary iconography
Dwa pancerze lamelkowe z Kranju (Carnium), Słowenia, w świetle analogicznych znalezisk archeologicznych, źródeł pisanych i ikonograficznych
Adam L. Kubik, Yurji Aleksandovich Filippovich - An assemblage of iron artefacts from the village of Alaguj. A contribution to the discussion on the euro-asiatic lamellar cheek piece evolution
Zespół żelaznych przedmiotów z Alaguj. Przyczynek do dyskusji na temat rozwoju eurazjatyckich form lamelkowych napoliczników
Marcin Engel, Cezary Sobczak - Ozdobne okucia hełmów wczesnośredniowiecznych z zespołu osadniczego w Szurpiłach
Ornamental fittings of early medieval helmets from the settlement complex in Szurpiły
Marek Florek, Agnieszka Stempin - Militaria średniowieczne ze Wzgórza Staromiejskiego w Sandomierzu
Medieval military items found on the Old Town Hill in Sandomierz
Marek Florek - Odważnik, głowica buławy, ciężarek kiścienia czy jeszcze coś innego? Przyczynek do badań nad funkcją niektórych zabytków wczesnośredniowiecznych
A weight, a mace head, a war-flail, or something else? A contribution to studies on the function of some early medieval artefacts /106
Lech Marek - Life Stones and stone pommels: medieval sword amulets. A legacy of the Classical Age
Kamienie życia i kamienne głowice jako amulety przy średniowiecznych mieczach. Dziedzictwo starożytności klasycznej
Alan Williams, Alex Mellor, David Edge, Tom Wilson, Stefan A. Maier - A note on an attempt to investigate the blueing of armour by using ellipsometry
Uwagi o próbie badania niebieszczenia zbroi z wykorzystaniem elipsometrii
KOMUNIKATY - ANNOUNCEMENTS
Andrzej Janowski - Gdzie leży Dargen? Rozwiązanie stuletniej zagadki
Where is Dargen located? A solution of a hundred-year-old riddle
Arkadiusz Michalak, Krzysztof Socha - Late medieval weaponry finds from Kostrzyn nad Odrą. Cultural and historical contexts
Późnośredniowieczne militaria z Kostrzyna nad Odrą. Konteksty kulturowe i historyczne
Andrzej Janowski, Marta Chmiel-Chrzanowska - Późnośredniowieczne żelaźce topora z Bagicza koło Kołobrzegu
A late medieval axhead from Bagicz near Kołobrzeg
Mykola Shnical - A late medieval hammer axe from L'viv
Późnośredniowieczny czekan ze Lwowa
ODKRYCIA - DISCOVERIES
Daniel Tereszczuk - Wczesnośredniowieczne żelaźce czekana z okolic Tarnoszyna, pow. tomaszowski, woj. lubelskie / An early medieval hammer axe head from the vicnity of Tarnoszyn, Tomaszów District, Lublin Voivodeship
Marek Florek - Wczesnośredniowieczny żelazny grot strzały ze Staszowa, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie / An early medieval arrowhead from Staszów, Staszów District, Świętokrzyskie Voivodeship
Radosław Zdaniewicz - Tarczki boczne kordów lub puginałów nożowatych z Gliwic Czechowic / Side guards of falchions or knife-shaped daggers from Gliwice Czechowice
KRONIKA - CHRONICLE
Piotr N. Kotowicz - Trzecie Ukraińskie Biennale Uzbrojenia w Kijowie
Piotr N. Kotowicz, Adam L. Kubik, Arkadiusz Michalak - Przez Moskwę na Kulikowe Pole. Konferencja bronioznawcza w Rosji