0,00 $

Tel.: +48 604143011, Fax: +48 12 2595690

From Antiquity to Modern Times. Classical Poetry and its Modern Reception. Essays in honour of Stanislaw Stabryla

12,00 $

Default Title

ISBN: 978-83-7188-095-7
Description: 410 pages
Condition: very good
Weight: 540g.

 

 

From Antiquity to Modern Times. Classical Poetry and its Modern Reception. Essays in honour of Stanislaw Stabryla. Edited by Jerzy Styka, Classica Cracoviensia XI, Cracow 2007

 

Czesc I: OD ANTYKU DO WSPOLCZESNOSCI. POEZJA KLASYCZNA I JEJ NOWOZYTNA RECEPCJA
Jerzy Styka, Musarum Cultor
Stanislaw Stabryla - uczony, humanista. czlowiek; Stanislaw Stabryla, Struktura obrazu poetyckiego w liryce Horacego
Jerzy Danielewicz, Liryka milosna Pindara w Uczcie medrcow Atenajosa
Lucyna Stankiewicz, Rzymski teatr improwizacji - Fabula Atellana
Kazimierz Korus, Etyczna konstrukcja Iliady
Henryk Podbielski, Patos jako element stylu wznioslego w trakctacie Ps. Longinosa O wnioslosci
Robert R. Chodkowski, Na granicy obrazu scenicznego i slowa, czyli audiodeskrypcja supletywna w teatrze Sofoklesa
Czesc II: VARIA
Antoni Bobrowski, The Wrath of Achilles in the Journal of the Trojan War by Dictys of Crete
Dariusz Brodka, Attila and Aetius. Zur Priskos-Tradition bei Prokopios von Kaisareia
Anna Brzozka, Asthetisches Kriterium (delectare) in Ciceros rhetorischen Schriften
Agnieszka Heszen, The earliest christian poetry as exemplified by didache 9-10
Maria Klanska, Zum Verhaltnis zwischen Antike und Christentum in Franz Teodor Csokors Dramen-Trilogie Olymp und Golgatha
Iosephus Korpanty, Vergiliana
Adam KubiS, Le nom de Martyr
Tomasz Polanski, The Destructive Force of Roman Censorship. A Retrospective View Across the Limes
Joanna Pyplacz, The Terrible and the Sublime. Some Notes on Seneca's Poetic
Kurt Smolak, Die wahre Minerva
Stanislaw Sniezewski, From Research on "Theology of Victory" in Republican Rome (Literary Testimonies)
Anna Maria Wasyl, Maximianus and the Late Antique Reading of Classical Literary Genres
Elzbieta Wesolowska, Three voices on the old age
Hubert Wolanin, Linguistic bases of A. Gellius' literary criticism. Remarks on the essay 2, 6
Roman Maria Zawadzki, Zur Rezeption der Romischen Literaturin Schriften des Stanislus de Scarbimiria