0,00 $

Tel.: +48 604143011, Fax: +48 12 2595690

Hortus Historiae, Studies dedicated to Prof. Jozef Wolski

95,00 $ was 110,00 $

Default Title

ISBN: 978-83-62261-01-7
Description: hardback, dust jacket, 879 pp. (24,5x17 cm), phots., drawings
Condition: very good
Weight: 1545g.

 

 

 

Hortus Historiae, Studies dedicated to Prof. Jozef Wolski, ed. by E. Dabrowa, M. Dzielska, M. Salamon, S. Sprawski, Historia Iagiellonica, Krakow 2010Each article has an English summary.

Edward Dąbrowa,Maciej Salamon — Bibliografia publikacji profesora Józefa Wolskiego (1937 –2008)
Marek Stępień — Działalność wywiadowcza i szpiegowska w czasach Hammu.rabiego
Stefan Zawadzki — Przyczynek do okoliczności upadku państwa nowobabilońskiego w świetle nowych danych o realizacji dekretu Nabonida (Kronika Nabonida.Cyrusa col.III 8 –12)
Sławomir Sprawski — Medismos Aleksandra I Filhellena
Ewdoksia Papuci.Władyka — Krater Malarza Dinosu w zbiorze Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Jarosław Bodzek  — Kilka uwag na temat monety Tissafernesa z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie
Robert Sebastian Wójcikowski —Konnica irańska w okresie późnoachemenidzkim
Edward Lipiński — A Fire.temple in Idumaea
Krzysztof Nawotka —Miletus and Alexander the Great
Marek Winiarczyk —Kraj Musikanosa w Indiach
Miron Wolny — Controversies Surrounding Pyrrhus ’ Birthdate
Tomasz Grabowski — Związek Etolski w polityce greckiej pierwszych Ptolemeuszy
Nicholas Sekunda — The Aribazoi:A Family in Seleucid Service
Marek Jan Olbrycht — Mithradates I of Parthia and His Conquests up to 141 B.C.
Edward Dąbrowa — Hellenistyczne elementy partyjskiej monarchii
Maciej Piegdoń — Legal and Administrative Situation of Northern Italy and its Citizens under the Rule of the Roman Republic from the 3 rd to the 1 st Century B.C.(until the Bellum Sociale )
Józef Korpanty — Polityk rzymski w dialogu Cycerona de re publica
Norbert Rogosz — The Secrecy Matter of the M.Iunius Brutus ’s and C.Cassius ’s Conspiracy
Maciej Kokoszko —Kilka słów o occie, który podano Chrystusowi na krzyżu
Zdzisław J.Kapera —Can We Identify the anthypathos Sergius Paulus (Acts 13,7)?
Jerzy Ciecieląg — Konwersja królewskiego domu Adiabene na judaizm
Wojciech Boruch —Propaganda dynastyczna cesarza Klaudiusza (wybrane aspekty)
Adam Łukaszewicz — The Parthian Campaign of Trajan and the “Signs ” (semeia) of the Beast in the Apocalypse
Ireneusz Łuć — Hadrian ’s Military Coins.The Types COHORTES PRAETORIAE,EXERCITVS and DISCIPLINA AVGVSTI
Jacek Rzepka — Hadrian and Pausanias ’ Definition of Greek Polis
Katarzyna Balbuza —AVGVSTA IN AETERNITATE.Motyw wieczności w mennictwie konsekracyjnym Antoninusa Piusa ku czci Faustyny Starszej
Marcin Pawlak — Z Messene do Rzymu.Ti.Claudius Saithidas i jego rodzina
Leszek Mrozewicz — Palaeographica Novensia:Litterae lapidariae aus einem römischen Legionslager
Przemysław Wojciechowski — Collegia funeraticia :funkcje pogrzebowe rzymskich stowarzyszeń „ubogich ”
Jan Prostko.Prostyński —Aruestan:problem lokalizacji
Agata Kluczek —Images programmées et rhétorique visuelle.Les Romains et les Perses au III e si è apr.J.C.
Michał Gawlikowski — Odainat of Palmyra between Rome and Persia
Wiesław Kaczanowicz — Several Remarks on Ideas Expressed on Reverse of Coins of Empress Salonina
Robert Suski  — How Severely Did Claudius II Have to Defeat the Gothi to Become Gothicus Maximus?New COGNOMINA EX VIRTUTE in the 3 rd and 4 th Centuries
Jerzy Kolendo — O kilku cechach warsztatu historycznego Deksipposa
Paweł Janiszewski — Dobro jako „przypadłość ” Boga i Szatan jako „przypadłość ” materii w Prośbie za chrześcijanami Atenagorasa
Robert Wiśniewski —Lucilla i relikwie
Stanisław Stabryła — Historia rzymska w poezji Prudencjusza
Maciej Salamon — Arsakios,Attyk i tradycja historyczna o wygnaniu Jana Chryzostoma
Jerzy Styka — Późnoantyczna satyra poetycka w świetle listów Sydoniusza Apollinarisa
Szymon Olszaniec — Powstanie i rozwój terytorialnych prefektur praetorio w okresie późnego Cesarstwa Rzymskiego — zarys problematyki
Michał Stachura — Barbarzyńcy w ustawodawstwie późnego Cesarstwa Rzymskiego
Kamilla Twardowska — Religious Views of the Empress Athenais Eudocia
Rafał Kosiński —The Emperor Zeno ’s Church Donations
Mirosław J.Leszka — Dzieje Longina,brata cesarza Zenona
Paweł Filipczak — Julian,prefekt Konstantynopola (491 r.)
Jacek Wiewiorowski — Zakres terytorialny jurysdykcji praetor Iustinianus Thraciae
Stanisław Turlej — Bałkany w cieniu wojen Justyniana?Znaczenie relacji Prokopiusza
Maria Dzielska — Podróż filozofów późnoplatońskich do Persji.Kilka uwag o jej motywach
Tomasz Polański —The Cycles of Childhood and Miracles in Saint Sergius’ Church of Gaza in the Ecphrasis of Choricius
Marek Wilczyński — Miro — król pobożny,lecz nieszczęśliwy
Kinga Maciuszak —Historyczne nazwy Morza Kaspijskiego
Andrzej Kompa — Pamięć najdawniejszej przeszłości w średniobizantyńskich źródłach konstantynopolitańskich
Jacek Bonarek — Pers w Konstantynopolu.Z dziejów relacji bizantyńsko-tureckich w drugiej połowie XII wieku
Mateusz Kłagisz — Kolossalne bałwany w Bamian — szkic historyczny
Mieczysław Rokosz —„Dziw najprzedniejszy w świecie,ten kamień ”. O obelisku watykańskim
Joachim Śliwa — Piotr Umiński (1830 –1906) i jego dar dla Gabinetu Archeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego