0,00 $

Tel.: +48 604143011, Fax: +48 12 2595690

Notae Numismaticae vol. IX

25,00 $

Default Title
Description: softcover, 285 pp. (23x16 cm),  figs.
Condition: new
Weight: 710g.

 


 

Notae Numismaticae vol. IX, Muzeum Narodowe w Krakowie, Krakow 2014JAROSLAW BODZEK
A Note on a Satrapal Coin - Perhaps another Mazaces Issue?
Uwaga o pewnej monecie satrapiej - czyzby kolejna emisja Mazakesa?
FRAN STROOBANTS
How the Sagalassians Stick to Their Gods. Some Unpublished 3rd-Century Coins from Sagalassos
Przywiazanie Sagalassyjczykow do wlasnych bogow. Kilka niepublikowanych monet Sagalassos z III wieku
ARKADIUSZ DYMOWSKI, KIRILL MYZGIN
Inflow and Redistribution of Roman Imperial Denarii in the Area of the Przeworsk,
Wielbark and Chernyakhiv Cultures and in the Baltic Islands in the Light of Chronological Structure of Coin Hoards
Naplyw i redystrybucja rzymskich denarow z okresu cesarstwa na terenie kultur przeworskiej, wielbarskiej i czerniachowskiej oraz na wyspach baltyckich w swietle struktury chronologicznej skarbow
VITAL' SIDAROVICH
The Finds of Greek and Roman Provincial Coins in Belarus
Znaleziska greckich i rzymskich prowincjonalnych monet na Bialorusi
ANNA ZAPOLSKA
The Coins from the Goldsmith Hoard of Frombork Reconsidered
Monety ze "Skarbu Zlotnika" z Fromborka rozpatrzone na nowo
DOROTA MALARCZYK
The Early-Medieval Silver Hoard from the Environs of Gniezno. Islamic Coins
Wczesnosredniowieczny skarb srebrny z okolic Gniezna. Monety islamskie
MATEUSZ BOGUCKI
Czy istnieja monety Mieclawa, zbuntowanego czesnika Mieszka II?
Appendix [Mateusz Bogucki, Jacek Magiera]
Are there Coins of Mieclaw, a Rebellious Cup-Bearer of King Mieszko II?
LILIA DERGACIOVA
Powiazania systemow raonetarnych litewskiego i motdawskiego na poczatku XVI wieku
Relations between Lithuanian and Moldavian Monetary Systems in the Early 16th Century
PAULINA TARADAJ
Medal z 1789 roku upamietaiaj^cy sejm i uchwale^ o powi^kszeniu armii ze zbiorow Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie Medal Struck in 1789 in Commemoration of the Polish Sejm Resolution on Army Enlargement, from the Collection of the Numismatic Cabinet of the National Museum in Krakow
ANNA BOCHNAK, AGATA SZTYBER
Monety nowozytne ze stanowiska 28 w Zakrzowie, gm. Niepolomice, pow. wielicki, woj. malopolskie
The Modern Coins Found at Zakrzow, Site 28, Niepolomice Borough, Wieliczka County, Lesser Poland Voivodeship
PRZEMYSLAW MARGIN ZUKOWSKI
Wladyslaw Bartynowski (1832-1918). Zycie, tworczosc i spuscizna archiwalna w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie
Wladyslaw Bartynowski (1832-1918): Life, Work and Archival Heritage in the Collection of the National Museum in Krakow
ANNA BOCHNAK
Spis monet polskich izpolskiemi stycznosc majqcych znajdujacych sie w zbiorze Emeryka Czapskiego 1846 r. 5 Decembra Wilno - pierwszy katalog
monet Emeryka Hutten-Czapskiego, swiadectwo mlodzienczych zainteresowan slynnego kolekcjonera
A Register of Polish Coins, and of Those Historically Associated with Poland, in the Collection of Emeryk Czapski, as of December 5, 1846, Vilnius - Emeryk Hutten-Czapski's First Catalogue of Coins, Testimony to the Famous Collector's Youthful Interests