0,00 $

Tel.: +48 604143011, Fax: +48 12 2595690

Notae Numismaticae vol. V

25,00 $ was 28,00 $

Default Title

Description: softcover, 221 pp., photographs, tables, maps
Condition: very good
Weight: 705g.

 

 

 

 

 

Notae Numismaticae vol. V, Cracow 2004


ARTYKULY / ARTICLES:
NOVELLA VISMARA
Spigolatura di Numismatica Licia
Poklosie badan nad numizmatyka licyjska
JAROSLAW BODZEK
Pharnabazus Once Again
Famabazos ponownie
JERZY CIECIELAG
Countermarked Coins of Roman Prefects of Judaea
Kontramarkowane monety rzymskich prefektow Judei
MARGIN BIBORSKI, JAROStAW BODZEK, PIOTR KACZANOWSKI
Nietulisko Male Hoard I Rediscovered - Preliminary Information
Skarb Nietulisko Male I ponownie odkryty - informacja wstepna
MACIEJ SALAMON
A Late-Roman Bronze Coin Find at Thubursicum Numidarum (now Khemissa, Algeria)
Znalezisko poznorzymskich br^zowych monet z Thubursicuni Numidarum obecnie Khemissa, Algeria)
BOGUMILA HACZEWSKA
Deer or Buffalo
Jden czy bawol
3OGUMILA HACZEWSKA, BORYS PASZKIEWICZ
Skarb z XII-XIII wieku z Krakowa - drugie zblizenie
tnieznane brakteaty polskie)
Trie 12th-13th-Century Cracow Hoard - Another Look (Unknown Polish Bracteates)
BORYS PASZKIEWICZ,
Swiety Stanislaw na denarze krakowskim z XIII wieku. tlVstep do reinterpretacji skarbu z Pelczysk)
fc Stanislaus on a 13th-Century Cracow Penny An Introduction to the Reinterpretation of the Pelczyska Hoard)
MATERIALY / MATERIALS:
TOMASZ WICHMANN
A New Find of Roman Denarii in Chmielow, Bodzechow Community, Swietokrzyskie Province
Nowe znalezisko denarow rzymskich w Chmielowie gm. Bodzechow, woj. Swietokrzyskie
GRZEGORZ KIEFERLING
A Denarius of Trajan from a Przeworsk Culture Settlement
on St. Nicholas Hill in Jaroslaw
Denar Trajana z osady kultury przeworskiej na wzgdrzu Swi^tego Mikolaja w Jaroslawiu
APPENDIX/ANEKS: BOZENA REYMAN-WALCZAK
Roman Coin from Jaroslaw at the Archaeological Museum of Cracow
Moneta rzymska z Jaroslawia w Muzeum Archeologicznym w Krakowie
TOMASZ BLAUT
Nowe znaleziska monet z terenu Palecznicy, pow. Proszowice, woj. Malopolskie
New Coin Finds at Palecznica, Proszowice district, Malopolska Province
K. MITKOWA-SZUBERT
Uzupelnienie. Zespoly monet Boleslawa Krzywoustego i Wladyslawa II z miejscowosci Rudniki i Ruszcza Dolna, woj. Tarnobrzeskie
Supplementary note. Boleslaw the Wrymouth and Wladyslaw II. Coins from Rudniki
and Ruszcza Dolna (TarnobrzegVoivodship)
RECENZJE / REVIEWS:
U.WESTERMARK, R.ASHTON, Sylloge Nummorum Graecorum. Finland. The Erkki Keckman Collection in the Skopbank, Helsinki. Part 1: Karia, (The Finnish Society of Sciences and Letters), Helsinki 1994
Jaroslaw Bodzek
M. MIELCZAREK, Sylloge Nummorum Graecorum. Poland. Vol. I: The Archaeologic and Ethnographical Museum in Lodz. Part 4: Galatia - Zeugitana, (The Polish Acaden of Arts and Sciences), Krakow 1998
Jaroslaw Bodzek
Y.MESHORER, SH. QEDAR, Samarian Coinage, (Publications of the Israel Numismal Society. Numismatic Studies and Researches IX), Jerusalem 1999.
Jaroslaw Bodzek
W.M. STANCOMB, Sylloge Nummorum Graecorum. Vol. IX. The William Stancomb Collection of Coins of the Black Sea Region, (The British Academy), Oxford 2000.
Jaroslaw Bodzek
KRONiKA / CHRONICLE:
ELZBIETA KORCZYNSKA
Kronika Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego v Krakowie (1997-2000)
Chronicle of the Coin Room at the National Museum in Cracow (1997-2000)
MACIEJ SALAMON
Sekcja Mumizmatyczna Komisji Archeologicznej Oddzialu
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (1997-2000)
The Numismatic Section of the Archaeological Commission, Polish Academy of Sciences, Cracow Branch (1997-2000)
WIESLAWKACZANOWICZ
Profesor Andrzej Kunisz jako numizmatyk.
Professor Andrzej Kunisz as a Numismatist
SLAWOMIR SPRAWSKI
Dr Stanislaw Kalita 26 kwiecien 1961 - 22 luty 2000
Dr. Stanislaw Kalita, April 26,1961 - February 22, 2000
Towarzystwo Przyjaciol Muzeum im Emeryka Hutten-Czapskiego
The Association of Benefactors of the Emeryk Hutten-Czapski Museum