0,00 $

Tel.: +48 604143011, Fax: +48 12 2595690

Notae Numismaticae vol. VI

25,00 $

Default Title

Description: softcover, 246 pp. (23x16 cm),  photographs, maps
Condition: very good
Weight: 620g.

 


 

Notae Numismaticae vol. VI, Muzeum Narodowe w Krakowie, Krakow 2011


O portretach monetarnych Aleksandra Wielkiego. Uwagi na marginesie książki: F. Smith, L’immagine di Aleksandro il Grande sulle monete del regno (336-323)
M.J. Olbrycht, On Coin Portraits of Alexander the Great and his Iranian Regalia. Some Remarks Occasioned by the Book by F. Smith: L’ imagine di Alessandro il Grande sulle monete del regno (336-323)
J. Ciecieląg, Monety z Askalonu a pochodzenie dynastii herodiańskiej
Ascalon Coins and the Roots of the Herodiad Dynasty
K. Kopij, Propaganda na monetach związanych z Pompejuszem Wielkim
Propaganda on the Coinage Related to Pompey the Great
W. Boruch, Język propagandy roku czterech cesarzy w świetle mennictwa imperialnego
The Language of Propaganda of the Year of the Four Emperors in the Light of Imperial Coinage
K. Lach, Mennictwo aleksandryjskie w okresie panowania Domicjana. Pierwsze monety nomów na tle pozostałym emisji
The Roman Coinage of Alexandra in the Reign of Domitian. The First Nome Coins as Compared with other Contemporary Issues
A.A. Kluczek, DEO CABIRO. O monetach powstałych w Antiochii Klaudiusza II Gockiego
DEO CABIRO. À propos des monnaies Au nom de Claude II le Gothique frappée à Antioche
R. Ciołek, The Beginnings of the Interest in the Finds of Ancien Coins in Royal Prussia and Ducal Prussia
Początki zainteresowań znaleziskami monet antycznych w Prusach Królewskich i Książęcych
Materiały / Materials
A. Dymowski, Późnorzymskie monety brązowe z nowych znalezisk z Krakowa i okolic
The Late-Roman Bronze Coins Found recently in Krakow and the Surrounding Area
J. Bodzek, E. Pohorska-Kleja, A Solidus of Valentinian III Found at Prusiek, Gmina Sanok, Podkarpackie Voivodship
Znalezisko solida Walentyniana III w Prusieku, Gm. Sanok, woj. podkarpackie
A. Jaworucka-Drath, Customer Vouchers Issued by the Lvov Café ,,Jama Michalika” in Krakow, in the Collection of the Coin Room of the National Museum in Krakow
Bony zastępcze Cukierni Lwowskiej w Krakowie, zwanej Jamą Michalika, w zbiorach Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie
Recenzje / Reviews
G. Depeyrot, Le numéraire celtique, I, La Gaule du Sud-Est, Moneta 27, Wetteren 2002
Le numéraire celtique, II La Gaule des monnaies à la croix, Moneta 28, Wetteren 2002
Le numéraire celtique, III, De l’Atlantique aux Arwenes, Moneta 36, Wetteren 2004
Le numéraire celtique, IV, Bituriges, Éduens, Séquanes, Lingons, Moneta 41, Wetteren 2004 (T. Bochnak)
C. Augé, F. Duyrat (éds.), Les monnayages syriens. Quel apport pour l’histoire du Proche-Orient hellénistique et romain? Actes de la table ronde de Damas, 10-12 novembre 1999 (Bibliothèque archéologique et historique – vol. 162), Institut Française d’Archéologie du Proche Orient, Beyrouth 2002 (E. Dąbrowa)
Khatchatur Mousheghian (†), Anahit Moushegian, Cecile Bresc, Georges Depeyrot, François Gurnet, History and Coin Finds in Armaenia; Coins from Duin, capital of Armenia (4-13th c.); Inventory of Byzantine and Sasanian Coins in Armenia (6-7th c.), Collection Moneta 18, Wetteren 2000 (D. Mularczyk)
Kronika / Chronicle
E. Korczyńska, Kronika Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie (2001-2008)
The National Museum in Krakow Coin Room Chronicle (2001-2008)
M. Salamon, Sekcja Numizmatyczna Komisji Archeologicznej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (2001-2010)
The Numismatic Section of the Archaeological Committee of the Polish Academy of Science, Krakow (2001-2010)
A. Jaworucka-Drath, Memoriae Donatorum – wystawa numizmatyczna ze zbiorów Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie
Memoriae Donatoorum – the Numismatic Exhibition Showcasing Collections of the Coin Room, National Museum in Krakow
Nekrologi / Obituaries
B. Haczewska, Wspomnienie o dr Stanisławie Kubiak (1926-2005)
In Memory of dr Stanisława Kubiak (1926-2005)
B. Haczewska, Wspomnienie o dr Januszu Reymanie (1927-2004)
In Memory of dr Janusz Reyman (1927-2004)
M. Salamon, Historia starożytna i źródła numizmatyczne. Profesora Lesława Morawieckiego koncepcja badań nad mennictwem antycznym
Ancien History and Numismatic Sources. Proffesor Lesław Morawiecki’s Idea of the Ancient Coinage Research