0,00 $

Tel.: +48 604143011, Fax: +48 12 2595690

Opuscula Musealia, Fasciculus V

15,00 $

Default Title

ISBN: 83-01-10668-9
Description: softcover, 120 pages (24x17), ills.; 515 vols. issued
Condition: very good
Weight: 285g.

 

 

 

 

Opuscula Musealia, Fasciculus V, Jagiellonian University, Warsaw-Krakow 1991


STANISLAW WALTOS
Some remarks on the ICOM Code of museum ethics  
Kilka uwag o kodeksie etyki ICOM   
ANDRZEJ ROTTERMUND
Problem/ muzealnictwa  w  swiecie  wspolczesnym  
The problem of museums in the modern world  
JERZY SWIECIMSKI
Relacje miedzy eksponatami i ich otoczeniem  wystawowym.  Teoria ekpozycji muzealnej.  Czesc  III   
Theory museum exhibition. Part III  
IRENA GRABOWSKA
Zbiory militariow Uniwersytetu Jagiellonskiego w depozycie Muzeum Na-rodowego w Krakowie  
The  military  collection  of  the  Jagellonian  University  deposided  in  the National Museum in Cracow  
ANDRZEJ LASKA
Michal   Soltyk,   donator   Akademii   Krakowskiej     
Michal Soltyk,  benefactor of Cracow's Academy (Summary)  
JAN SAMEK
Pastoral i mitra z daru opata Jana Ponetowskiego w zbiorach Muzeum Uniwersytetu  Jagiellonskiego   
Abbot  Jan Ponetowski's crosier and  mitre as found in the  Jagellonian University   Museum   collection  
DANUTA BURCZYK-MARONA
Problem datowania  dawnych instrumentow naukowych.  Uwagi na marginesie artykulu A. Bunsch o astrolabium arabskim w zbiorach Muzeum UJ
The problem of dating old scientific instruments. Some comments on A. Bunsch's paper discussing the Arabic astrolabe as found in the Jagiellonian University Collection