0,00 $

Tel.: +48 604143011, Fax: +48 12 2595690

Superiores Barbari

25,00 $

Default Title

ISBN: 83-909501-6-2
Description: 326 pages (21x30 cm); photographs, plans, drawings
Condition: very good
Weight: 1180g.


 

Superiores Barbari, Ksiega ku czci Profesora Kazimierza Godlowskiego, Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagiellonski, Krakow 2000

 

Festschrift for Prof. Kazimierz Godlowski.

Most articles in Polish with German or English summary.

 

Jacek Andrzejowski
Wczesnorzymska miniaturka tarczy z Nadkola nad Liwcem
Early Roman Period Miniature Shield from Nadkole on Liwiec, in Eastern Poland
Marcin Biborski
Nowe znaleziska rzymskich mieczy z Barbaricum w swietle problemow konserwatorskich
Neue Funde von romischen Schwertern im Gebiet des Barbaricums im Lichte konservatorischer Probleme
Tomasz Bochnak
Tygle odlewnicze znalezione na terenie osady w Jakuszowicach, gm. Kazimierza Wielka, woj. swietokrzyskie. Uwagi na temat metalurgii metali niezelaznych
Die Funde von Gusstiegeln aus der Siedlung von Jakuszowice, Gde. Kazimierza Wielka, FSt. 2, Woiw. swietokrzyskie. Zur Metallurgie von NE-Metallen
Aleksander Bursche, Piotr Kaczanowski, Judyta Rodzinska-Nowak
Monety rzymskie z Jakuszowic
Romische Munzfunde von Jakuszowice
Teresa Dabrowska
Brazowa fibula tarczowata z Kamienczyka, woj. mazowieckie
Eine bronzene Schildfibel von Kamienczyk, Woiw. mazowieckie
Marek Gedl
Osada z okresu wplywow rzymskich na stanowisku 6 w Kietrzu, pow. Glubczyce
Eine kaiserzeitliche Siedlung an der Fundstelle 6 von Kietrz, Kr. Glubczyce
Piotr Kaczanowski, Renata Madyda-Legutko
Uwagi o naplywie norycko-panonskich czesci pasow na teren srodkowoeuropejskiego Barbaricum. Klamra z osady w Kryspinowie
Einige Bemerkungen uber den Zustrom norisch-pannonischer Gurtelteile in das mitteleuropaische Barbaricum. Ein Gurtelhaken aus der Siedlung in Kryspinow
Michel Kazanski
Les fibules originaires de l'Europe Centrale et Orientale trouvees dans les Pyrenees et en Afrique du Nord. A propos des traces archeologiques des Suebes, des Vandales et des Goths dans la Mediterranee occidentale a l'epoque des Grandes Migrations
Andrzej Kokowski
Przyczynek do badan nad skandynawskimi oddzialywaniami na uzbrojenie wojownikow kultury przeworskiej w okresie rzymskim
Ein Beitrag zu den Forschungen an skandinavischen Einwirkungen auf die Bewaffnung und Ausrustung der Krieger der Przeworsk-Kultur in der romischen Kaiserzeit
Jerzy Kolendo
Zloty pierscien rzymski z imieniem wlasciciela z miejscowosci Biaty Kosci?l, woj. malopolskie 215 Goldener Fingerring aus dem romischen Reichsgebiet mit dem Namen dem Besitzers aus der Ortschaft Bialy Kosciol, Woiw. malopolskie
Teresa Liana
Slady kultur polnocno-zachodnich na cmentarzyskach przeworskich w okolicy Nowego Miasta nad Pilica.
Spuren der nordwestlichen Kultureinflusse auf den Graberfeldern der Przeworsk-Kultur im Raum von Nowe Miasto
Ulla Lund Hansen
Southern Scandinavia - Limes - the Roman Provinces. Problems in 3rd Century Europe
Henryk Machajewski
Cmentarzysko ludnosci grupy gustowskiej na wzgorzu „Mlynowka" w Wolinie, woj. zachodnio-pomorskie
Das Graberfeld der Bevolkerung der Gustow-Gruppe auf dem Hugel „Mlynowka" in Wolin, Woiw. zachodniopomorskie
Urszula Margos
Uwagi na temat genezy obrzadku szkieletowego na Pomorzu na przelomie mlodszego okresu przedrzymskiego i okresu wplywow rzymskich
Zur Genese des Korperbestattungsritus in Pommern an der Wende der jungeren vorromischen Eisenzeit und der romischen Kaiserzeit
Magdalena Maczynska
Badania bagiennego stanowiska ofiarnego przy cmentarzysku kultury wielbarskiej w Babim Dole-Borczu, pow. Kartuzy
Die Ausgrabungen einer Opferstelle bei dem Graberfeld der Wielbark-Kultur in Babi Dol-Borcz, Kr. Kartuzy
Mykolas Michelbertas
Die Bronzesporen der romischen Kaiserzeit in Litauen .
Wojciech Nowakowski
Wspolnota czy odrebnoscc Zachodni Battowie i Slowianie w okresie wplywow rzymskich i w okresie wedrowek ludow
Gemeinschaft oder Alleingang? Westbalten und Slawen in der romischen Kaiserzeit und in der Volkerwanderungszeit
Zenon Wozniak

Latenskie dolia z Krakowa-Mogily

Latenezeitliche Dolien von Krakow-Mogila

Joanna Zagorska-Telega
Bogaty pochowek kobiecy na cmentarzysku kultury przeworskiej w Opatowie, stanowisko l, woj. slaskie
Eine reiche Frauenbestattung auf dem Graberfeld der Przeworsk-Kultur in Opatow, FSt. l, Woiw. slaskie